Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Datum: 25.06.2021, Petak
NN br. 70/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 13/17. – 42/20.).

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu (Nar. nov., br. 60/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 26. lipnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise