Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Datum: 22.07.2022, Petak
NN br. 85/2022

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08. – 37/20.).

Od bitnih novela izdvajamo uvođenje očinskog dopusta za zaposlene i samozaposlene očeve i to u neprekinutom trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete, odnosno od 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca ili istodobnog rođenja više djece. Osim toga, povećava se najviša moguća visina naknade za vrijeme roditeljskog dopusta na 7.500,13 kn od 1. kolovoza 2022. godine, odnosno na 225,5 % proračunske osnovice. Detaljnije o svim novostima iz ovog Zakona pisati ćemo u ovom broju časopisa RRiF.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. kolovoza 2022., osim čl. 58.a dodanog čl. 22. ovog Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise