Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Datum: 21.07.2021, Srijeda
NN br. 83/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18. i 17/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 29. srpnja 2021., osim odredbe čl. 4. ovoga Zakona koji stupa na snagu 10. studenoga 2021., odredbe čl. 134. st. 1. ovoga Zakona i koji stupa na snagu 1. siječnja 2022., odredbe čl. 90. i 97. ovoga Zakona, a koji stupaju na snagu 28. veljače 2023.

Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise