Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Datum: 23.07.2021, Petak
NN br. 84/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene odredbe Zakona o volonterstvu (Nar. nov., br. 58/07. i 22/13.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 31. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise