Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju

Datum: 02.11.2022, Srijeda
NN br. 128/2022

Zakonom su usklađenje pojedine odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju (Nar. nov., br. 75/09. – 52/16.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise