Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
NN br. 32/2020

    Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16., 106/18. i 121/19.).

    Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise