Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti

Datum: 06.03.2020, Petak
NN br. 25/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o energetskoj učinkovitosti (Nar. nov., br. 127/14. i 116/18.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 7. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise