Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Datum: 10.11.2021, Srijeda
NN br. 120/2021

Zakonom je izmijenjen prihodovni cenzus u vezi s ostvarivanjem prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava proračuna. Sada se iz državnog proračuna plaća navedena premija osobama čiji prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini mjesečno nije veći od 2.000,00 kn. Ako je riječ o samcu, tada ostvaruje pravo na plaćanje premije ako njegov prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.500,00 kn.

Ovaj Zakon stupa na snagu 11. studenoga 2021. godine.

Povratak na nove propise