Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

Datum: 06.05.2011, Petak
Klasa: 410-01/11-01/5
Davatelj: Carinska uprava

U privitku ovog dopisa dostavljamo Vam Uputu Ministarstva financije KLASA 410 01 11 01 1004 URBROJ 513 07 21 06 11 1 od 26 travnja 2011 godine o načinu obrade zahtjeva i provođenja postupka za odobravanje i provedbu reprograma naplate poreznog duga koja je donesena radi provedbe Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Nar nov br 45 11 Temeljem članka 7 točka 3 Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom zahtjevi za reprogramiranje naplate poreznog duga podnose se nadležnoj ispostavi Porezne uprave a sukladno navedenoj Uputi proizlaze i obveze Carinske uprave te Vas upućujemo na slijedeće nadležno postupanje A POSTUPANJA PO PODNESENOM ZAHTJEVU Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga poduzetnik podnosi ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe Nadležnost carinarnice određuje se također prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe bez obzira što carinski dug može nastati na drugoj carinarnici ili na više carinarnica Središnji ured Carinske uprave je dostavio Središnjem uredu Porezne uprave popis kontakt osoba na carinarnicama sa brojevima telefona i faxa te mail adresama te će temeljem toga popisa nadležna ispostava Porezne uprave obavijestiti nadležnu carinarnicu o zaprimljenom zahtjevu Uvjet za postupanje po zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga je uredno izvršavanje novih poreznih obveza nakon 01 siječnja 2011 godine te za poduzetnika pravnu osobu koji je u ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja