Zakon o prestanku važenja Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama

Datum: 11.10.2012, Četvrtak
NN br. 112/2012

Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama (Nar. nov., br. 125/11.) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu 15. listopada 2012.

Povratak na nove propise