Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Datum: 11.02.2022, Petak
NN br. 19/2022

Zakonom se uređuje sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza kojim se osigurava redovita pomorska povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno. Osim toga, Zakonom se ujedno uređuju djelatnosti, način rada te javne ovlasti Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na pomorski prijevoz tereta kada se on obavlja isključivo teretnim brodovima.

Ugovori o javnoj usluzi na linijama od općega gospodarskog interesa i s obvezom javne usluge kao i oni bez obveze javne usluge, sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, vrijede i primjenjuju se do isteka vremena na koji su sklopljeni.

Ovaj Zakon stupa na snagu 19. veljače 2022., osim odredaba čl. 27. st. 2. t. 4., čl. 86. do 99., čl. 121. do 123. te čl. 151. i 152. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise