Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Datum: 11.12.2020, Petak
NN br. 138/2020

Zakonom se osigurava se provedba Uredbe (EU) 2019/1150 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (SL L 186, 11. 7. 2019.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 19. prosinca 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise