Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Datum: 24.11.2021, Srijeda
NN br. 126/2021

Zakonom se uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode, obveze gospodarskih subjekata, propisivanje zahtjeva koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kontaktna točka za proizvode, jedinstveni ured za vezu i prekogranična uzajamna pomoć, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Nar. nov., br. 80/13., 14/14. i 32/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. prosinca 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise