Zakon o trošarinama

Datum: 17.07.2009, Petak
Autor: Lj.M.

Zakonom o trošarinama (Nar.nov., br.
83/09.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja alkohola
i alkoholna pića, duhanski proizvodi, energenata i
električne energije. Trošarina se prema ovom Zakonu plaća na
trošarinske proizvode koji se proizvode ili uvoze i puštaju
u potrošnju na području Republike Hrvatske. Zakon stupa na
snagu 1. siječnja 2010. *

*Stupanjem na snagu navedenog zakona prestaju važiti zakoni
o oporezivanju posebnom porezu na alkohol, pivo,duhanske
proizvode i naftne derivate. Međutim, i nadalje se u 2010 .
primjenjuju zakoni kojima je propisano oporezivanje posebnim
porezom na bezalkoholna pića, kavu, luksuzne proizvode,
osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.*

*O navedenoj temi ćemo pisati opširno u narednom broju
časopisa RRiF.

Povratak na vijesti