Založno pravo na nekretninama


Predmet: Tuženik u ovršnom postupku kao založni vjerovnik upravo zahtijeva od ovdje tužiteljice namirenje svoje dospjele tražbine iz vrijednosti zaloga sukladno odredbi čl. 339. st. 1. ZV-a, a to pravo prema st. 3. istog zakonskog članka ne zastarijeva.

Broj presude: 12 Gž-1075/2020-2, od 30. rujna 2020., od 26.11.2020

Sud: Županijski sud

Naime sve tražbine koje su utvrđene kao u konkretnom slučaju javnobilježničkim aktom zastarijevaju za 10 godina sukladno čl 233 Zakona o obveznim odnosima NN 35 05 41 08 125 11 78 15 29 18 dalje ZOO Nije sporno kao što je već istaknuto da je ovršna isprava temeljem koje je određena ovrha u postupku Ovr 1223 19 postala ovršna 10 rujna 2009 a da je ovrha pokrenuta prijedlogom sada tuženika od 22 studenog 2019 s time da je rješenje donijeto 26 studenog 2019 Ovršni postupak koji je radi naplate iste tražbine ranije vođen pod brojem Ovr 992 10 kasnije Ovr 665 16 što je nesporno između stranaka obustavljen je iz razloga što je u tijeku tog postupka došlo do ustupa tražbine dakle izmijenio se vjerovnik ovrhovoditelj a što je sukladno tada važećem Ovršnom zakonu bilo nedopušteno sukladno čl 79 st 4 OZ a pa je upravo voljnom radnjom ovrhovoditelja u tom postupku došlo do obustave postupka Zbog navedenog pravilno je sud prvog stupnja ocijenio da vođenjem predmetnog ovršnog postupka pod brojem Ovr 665 16 nije došlo do prekida zastare jer prema čl 242 st 2 ZOO a prekid zastare izvršen podnošenjem tužbe ili kojom drugom vjerovnikovom radnjom protiv tuženika pred sudom radi utvrđivanja osiguranja ili ostvarenja tražbine smatra se da nije nastupio ako vjerovnik odustane od tužbe ili ako njegova tužba ili zahtjev bude odbačen ili odbijen Kako je do obustave ovrhe u predmetu Ovr 665 16 došlo upravo zbog radnji ovrhovoditelja to se ne može smatrati da je vođenjem tog postupka nastupio prekid zastare a da je nakon ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu