Zatezne kamate


Predmet: Obveza pravične novčane naknade (neimovinske štete) dospijeva danom podnošenja pisanog zahtjeva ili tužbe, osim ako je šteta nastala nakon toga. Stoga je u konkretnom slučaju na dosuđenu naknadu neimovinske štete pravilnom primjenom navedene odredbe valjalo na dosuđeni iznos neimovinske štete dosuditi zakonske zatezne kamate od dana podnošenja tužbe.

Broj presude: Vrhovni sud RH, Rev 4773/2019-2, od 21. srpnja 2020., od 18.01.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tužitelj u reviziji postavlja sljedeće pravno pitanje Da li u slučaju kada je riječ o neimovinskoj šteti koja je izazvana uporabom motornog vozila u pokretu i kada oštećenik potražuje naknadu te štete od odgovornog osiguratelja zakonske zatezne kamate na iznos naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje teku od dana podnošenja zahtjeva odgovornom osiguratelju u mirnom postupku odnosno ako takav zahtjev nije podnesen od dana podnošenja tužbe ili pak zakonske zatezne kamate na iznos naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje teku od dana presuđenja Obrazlažući razloge važnosti navedenog pitanja navodi da se pobijan drugostupanjska odluka temelji na shvaćanju koje odstupa od shvaćanja revizijskog suda koje je izraženo u nizu odluka pa tako i u odluci broj Rev 163 14 od 25 travnja 2018 Ovaj sud je ocijenio da je riječ o pitanju važnom za osiguranje ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu