Završne napomene uz predaju PD obrasca i uporaba dobitka u 2021.


Trajanje: 2 h 5 min
Datum: 12.04.2022

Cijena: 575,00 KN
76,32 EURCilj je ovog webinara dati konačne napomene koje su vezane uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD) i predaju GFI-ja za 2021. godinu. Na ovom smo webinaru obrazložili sve posebnosti koje se odnose na sastavljanje Obrasca PD te specifičnosti koje se odnose na dodatne podatke u GFI-ju za statističke potrebe. Uz navedeno, na webinaru smo objasnili sva pravila koja su vezana uz uporabu dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu te moguća ograničenja isplate koja proizlaze iz mjera za očuvanje radnih mjesta.

Program:

Završne napomene vezane uz predaju prijave poreza na dobitak (Obrasca PD) za 2021. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 70 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi za predaju prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) i godišnjih financijskih izvješća za potrebe statistike i za javnu objavu
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
  • obrazloženja ključnih pozicija u Obrascu PD
  • iskazivanje dobivenih potpora koje su vezane uz COVID-19 u Obrascu PD
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2022. godinu
 • Aktualna pitanja koja se odnose na dodatne podatke pri sastavljanju GFI-ja za statističke potrebe

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 50 min + odgovori na pitanja

 • Uporaba dobitka u d.o.o.-u, j.d.o.o.-u, d.d.-u, kod ustanova i zadruga
 • Donošenje odluka o utvrđivanju GFI-ja i uporabi dobitka ili pokriću gubitka
 • Računovodstveno praćenje uporabe dobitka i pokrića gubitka za 2021. godinu
 • Porezno motrište isplate dobitaka ostvarenih u 2021. godini i zadržanih dobitaka (načini isplate, podnošenje Obrasca JOPPD)
 • Moguća ograničenja isplate dobitaka u ovoj godini proizlaze i iz mjera za očuvanje radnih mjesta
 • Isplate predujmova dobitaka u 2022. godini
 • Rokovi predaje GFI-ja i Obrazac PD kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i dr.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 12. travnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.