Zemljišnoknjižni upis


Predmet: Prvostupanjski sud je utvrdio da je tužitelj (osobno i putem pravnih prednika) dosjelošću stekao vlasništvo predmetne nekretnine pa stoga nije bilo osnove u predmetnom zemljišnoknjižnom postupku upisati tuženu kao vlasnicu te nekretnine.

Broj presude: Gž Zk-632/2021-2, od 27. listopada 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Velikoj Gorici

Prvostupanjskom presudom ispravlja se pogrešan upis određen rješenjem Općinskog suda u Zadru sadržanim u zapisniku poslovni broj Z 2055 2014 1017 od 23 travnja 2015 na način da se vlasnikom nekretnine oznake kat čest 2062 D voćnjak površine 4038 m2 upisana u zk ul 1017 k o S F i J upiše tužitelj M B pok P OIB Z uz istovremeno brisanje ranijeg upisa s imena Republike Hrvatske Suprotno žalbenim navodima tužene u postupku pred prvostupanjskim sudom nije počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl 354 st 2 toč 11 ZPP Pobijana prvostupanjska presuda nema nedostatke radi kojih se ne bi mogla ispitati Izreka te presude je razumljiva i nije u proturječnosti sa jasno i potpun navedenim razlozima o svim činjenicama odlučnim za ishod ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu