PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (4. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (4. dio)
Stranica:
124.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Marian-Raimund WAKOUNIG
Mr. sc. Ivica MLADINEO, dipl. oec.
Johanes Petar STIPSITS
Sažetak:
U prošlom broju ovog časopisa započeli smo s objavom sadržaja i komentara Šeste smjernice EU od čl. 1. do 3. U ovom članku nastavljamo s objavom pojedinih odredaba Šeste smjernice i komentarom tih određenja. Komentar daju stručnjaci iz Austrije koji kao konzultanti našeg Ministarstva financija – Porezne uprave pripremaju novi Zakon o PDV-u koji će biti usklađen s propisima EU.
  1. Tekst 4. članka Šeste smjernice EU
  2. Komentar članka 4. Šeste smjernice EU
  3. Odabir presuda suda EZ-a
Hashtags:
#PDV, #Porezi, #Porezi, #PoreziEU