Zahtjevi u vezi s deklariranjem hrane

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Zahtjevi u vezi s deklariranjem hrane
Stranica:
140.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hrana koja je stavljena na tržište RH treba imati deklaraciju na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu te obvezno treba sadržavati opće podatke propisane Zakonom o hrani (Nar. nov., br. 117/03., 130/03. i 48/04. - dalje: ZOH) i Pravilnikom o općem deklariranju ili označavanju hrane (Nar. nov., br. 114/04., 128/04. i 34/05. - dalje: Pravilnik) kao i dodatne podatke propisane posebnim propisima. Opširnije o deklariranju hrane pročitajte u nastavku članka.
 1. Uvod
 2. Što se smatra hranom
 3. Što je deklariranje ili označavanje
 4. Propisi o deklariranju
 5. Ostvarivanje zaštite potrošača
 6. Odgovornost za deklariranje hrane
 7. Način deklariranja ili označavanja hrane
 8. Opći zahtjevi deklariranja hrane
 9. Posebne odredbe o pojedinim elementima deklaracije
 10. DOdatni zahtjevi u vezi s deklariranjem hrane
 11. Zaključak
Hashtags:
#TržišteIPropisi