Obveze proizvođača otpada prema Pravilniku o gospodarenju otpadom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Obveze proizvođača otpada prema Pravilniku o gospodarenju otpadom
Stranica:
149.
Autor/i:
Lidija TOŠIĆ
Sažetak:
U članku se navode obveze proizvođača otpada uređene Pravilnikom o gospodarenju otpadom objavljenom krajem veljače ove godine. Pravilnikom se propisuju postupci s otpadom kao i obveze u vezi s evidencijama koje obveznik mora voditi i izvješćima koje treba dostavljati mjerodavnim službama. Zaštita okoliša svakim danom postaje sve složenijom za obveznike koji vode propisane evidencije i sastavljaju određena izvješća te sve skuplja budući da se za očuvanje okoliša barem na postojećoj razini mora ulagati sve više novca.
  1. Uvod
  2. Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada
  3. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada
  4. Prateći list
  5. Prijavni list
Hashtags:
#TržišteIPropisi