Dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora
Stranica:
176.
Autor/i:
Akademik Jakša BARBIĆ
Sažetak:
Na dužnu pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora za štetu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. do 118/03. dalje: Zakon) koje se odnose na članove uprave, tj. odredbe čl. 252. Zakona (čl. 272.). Budući da je riječ o odgovarajućoj primjeni propisa, valja ih primijeniti u mjeri u kojoj je to po naravi stvari moguće. To, primjerice, znači da će se pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika ocijeniti kao pozornost urednog i savjesnog člana nadzornog odbora. Moguća odgovornost za štetu za koju mogu odgovarati članovi nadzornog odbora tema je o kojoj pišemo u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Sadržaj odgovornosti članova nadzornog odbora
  3. Zahtjev za naknadu štete od članova nadzornog odbora
Hashtags:
#Pravo, #ZTD