RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, br. 5/07. objavili smo prvi dio članka o lebdećem založnopravnom osiguranju prema Zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima. U ovom broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove tematike razmatrajući pitanja vezana za pravne učinke tog osiguranja prema trećima, kao i za ovrhu na pokretninama radi naplate tražbine osigurane predmetnim osiguranjem.

  1. Pravni učinci prema trećim osobama
  2. Ovrha na pokretninama radi naplate tražbine osigurane lebdećim založnopravnim osiguranjem
  3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)