Primjeri izvještaja o upravljanju stambenim zgradama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2007
Članak:
Primjeri izvještaja o upravljanju stambenim zgradama
Stranica:
44.
Autor/i:
Mario ERCEG, dipl. ing.
Sažetak:
U nedostatku zakonskog uređenja načina predaje izvješća o stanju sredstava zajedničke pričuve upravitelji su tijekom godina sami pronašli odgovarajući oblik izvješćivanja kojim redovito izvješćuju suvlasnike i ovlaštene predstavnike stambenih zgrada. Pokazalo se da je najprihvatljivije vođenje jednostavnog knjigovodstva jer su takva izvješća jednostavnija i razumljivija suvlasnicima. S vremenom se također pokazalo da osim čisto knjigovodstvenih podataka, na istim izvješćima korisnici usluga upravitelja stambenim zgradama traže i neke tehničke podatke, kao i druge obavijesti koje zajedno s knjigovodstvenim podatcima čine potpunu sliku o trenutačnom stanju stambene zgrade. U članku će biti prikazani najčešće korišteni modeli izvješćivanja koji uz mogućnost kombiniranja pojedinih elemenata tih izvješća omogućuju upraviteljima pružanje prave i kvalitetne informacije korisnicima.
  1. Financijska rekapitulacija
  2. Prihodi i troškovi zgrade po vrstama
  3. Zaduženja i uplate suvlasnika/svih kupaca na zgradi
  4. Stanja /kartice dobavljača
  5. Otvorene stavke kupaca i dobavljača
  6. Ispisi šteta
  7. Redovito knjigovodstvo i SISP
  8. Sastavljanje godišnjeg programa održavanja
  9. Otplatni plan zajma zgrade
  10. Problem početnog salda zgrade u izvješćima
Hashtags:
#Računovodstvo, #UslužneDjelatnosti