Zahtjev za povrat i preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih davanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2007
Članak:
Zahtjev za povrat i preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih davanja
Stranica:
103.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Popunjavajući naloge za uplatu prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, sudionici u platnom prometu često griješe usmjeravajući sredstva na pogrešan račun proračuna, koristeći pogrešnu brojčanu oznaku vrste prihoda ili uplatom više sredstava nego što je propisana obveza. Stoga kod mnogih poslovnih subjekata u poreznim evidencijama koje prati Porezna uprava nisu pravodobno evidentirane uplate, iako su obveze plaćene. Kako bi se na vrijeme otkrile pogrešne uplate koje uzrokuju pogrešnu raspodjelu uplaćenih sredstava za one vrste poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda o kojima analitičku evidenciju vodi Porezna uprava te utvrdilo je li neki porez preplaćen u odnosu na zakonsku obvezu, porezni obveznici su obvezni kontinuirano usklađivati svoja knjigovodstvena stanja s evidencijama Porezne uprave. Kako sudionici u platnom prometu mogu ostvariti povrat više plaćenog poreza i doprinosa za obvezna osiguranja, te kojim ustanovama se podnose zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih sredstava, pročitajte u nastavku.
 1. Uvod
 2. Vrste prihoda prema naredbi o uplatnim računima
 3. Plaćanje poreza i drugih javnih davanja
 4. Koje su najčešće pogreške pri plaćanju poreznih obveza i drugih javnih davanja
 5. Način na koji porezni obveznik može ostvariti povrat i preknjiženje uplaćenih sredstava
 6. KOME se podnose zahtjevi za povrat i preknjiženje sredstava
 7. Povrati više uplaćenih sredstava
 8. Povrat doprinosa za obvezna osiguranja
 9. Preknjiženja pogrešno uplaćenih javnih davanja
 10. Pogreške nastale u jedinicama FINA-e
 11. Interna preknjiženja
 12. Zaključak
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Porezi