RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U pojedinim trgovačkim društvima nematerijalna imovina obuhvaća znatan dio bilančne aktive budući da je to primjereno prirodi djelatnosti tih društava. U današnjem je svijetu teško zamisliti trgovačko društvo, pa i druge poslovne subjekte koji u svakodnevnom poslovanju ne koriste neke oblike nematerijalne imovine. Pitanje je samo načina knjiženja u poslovnim knjigama ili iskazivanja u financijskim izvješćima tih društava korištenih oblika nematerijalne imovine. U ovom članku razmatramo računovodstvena i porezna pitanja nematerijalne imovine koja je sastavnica svakodnevnog poslovanja i rada trgovačkog društva.

  1. Uvod
  2. Razlike između revidiranog i nerevidiranog MRS-a 38
  3. Vrste nematerijalne imovine
  4. Iskazivanje nematerijalne imovine u financijskim izvješćima i evidencija u poslovnim knjigama
  5. Utvrđivanje vrijednosti nematerijalne imovine nakon početnoga priznavanja
  6. Amortizacija nematerijalne imovine
  7. Plaćanje poreza po odbitku
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)