RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2007
  • Članak:Prodaja robe u komisiji
  • Stranica:49.
  • Autor/i:Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

Problematika smanjenja troškova skladištenja gotovih proizvoda i trgovačke robe vrlo je zanimljiva tema za svakog poduzetnika jer proizvode odnosno trgovačku robu dovodi do krajnjih potrošača bez potrebe za organizacijom vlastitih prodajnih mjesta. Zanimanje se također pojavljuje kod komisionara jer ne angažira novčana sredstva u robi do same prodaje. Komisionari rade za proviziju. Trgovačka društva - komisionari preuzimaju tuđu robu i proizvode u komisiju što je jedan od oblika djelatnosti trgovine, odnosno prema čl. 18. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 49/03., 96/03., 103/03. i 55/04. dalje: Zakon), posredovanje u trgovini. Potanje o tom trgovačkom poslu u nastavku članka.

  1. Trgovačka djelatnost i komisija
  2. Sudionici komisijske prodaje
  3. Obračun komisijske prodaje i PDV
  4. Računovodstveno iskazivanje Obračuna komisije
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)