RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Približavajući se kraju poslovne godine podsjećamo poslodavce na obvezu sastavljanja konačnog obračuna poreza na dohodak i prireza iz plaća isplaćenih u 2007. godini. Ta se obveza odnosi samo na plaće radnika koji su kod poslodavca bili zaposleni i radili cijelu godinu – porezno razdoblje i nisu mijenjali prebivalište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza, a plaće im nisu redovito (svaki mjesec) isplaćivane. No, poslodavac može sastaviti konačni obračun poreza i prireza iz plaća i u slučaju da su plaće redovito isplaćivane ali u nejednakim svotama, što je također dovelo do većeg poreznog opterećenja, te u slučajevima kada radnik želi vratiti porez po osnovi plaćenih premija osiguranja a ne odgovara mu podnijeti poreznu prijavu zbog obveze prijave svih ostvarenih primitaka. O obvezi, razlozima i načinu sastavljanja konačnog obračuna poreza iz plaća pišemo u ovom članku.

  1. Uvodne napomene
  2. Razlozi zbog kojih treba sastaviti konačni obračun poreza iz plaće
  3. Kada poslodavac može (ali nije obvezan) sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza iz plaće
  4. Sastavljanje konačnog obračuna
  5. Zašto je za radnika korisno sastaviti godišnji obračun plaće i u slučajevima kada to poslodavac nije obvezan učiniti
  6. Obveza dostavljanja podataka o porezno priznatim premijama osiguranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)