Usklađivanje tražbina i obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Usklađivanje tražbina i obveza
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U prošlom broju (RRiF, br. 11/07., str. 17.) pisali smo o obvezi provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza, te smo samo dotaknuli pitanje popisa tražbina i obveza. Stoga će se u ovom članku detaljnije opisati koja je uloga računovođa pri popisu, odnosno procjeni i usklađenju tražbina i obveza te koje sve radnje treba obaviti.
  1. Uvodne napomene
  2. Ciljevi usklađenja tražbina i obveza
  3. Provedba usklađenja tražbina i obveza
  4. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #Računovodstvo