Obračunavanje i plaćanje PDV-a pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša"

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Obračunavanje i plaćanje PDV-a pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša"
Stranica:
171.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U prethodnom su članku pojašnjeni kriteriji za obvezan prelazak obrtnika dohodaša u sustav dvostavnog knjigovodstva, sastavljanje početne bilance te plaćanje poreza na dobitak. Za neke dobitaše će navedene odredbe - pravila računovodstvenog i poreznog ponašanja – biti znatna promjena u odnosu na sustav jednostavnog knjigovodstva, a svakako je najbitnija nemogućnost primjene tzv. načela blagajne. No, uz primjenu jedinstvene porezne stope poreza na dobitak od 20%, koja će se odnositi na novoosnovane dobitaše od 1. siječnja 2008., a koja je za te porezne obveznike u odnosnu na prošlogodišnji porezni status zapravo stimulativna, smatramo da se mogu naći još neke pogodnosti. U ovom članku daju se najvažnije napomene, obveze i posljedice prijelaza dohodaša u dobitaša s motrišta poreza na dodanu vrijednost.
  1. Uvod
  2. Koje obveze s motrišta PDV-a imaju "dohodaši" pri prijelazu na "dobitaše"
  3. Računi i pravila priznavanja pretporeza "dobitaša" u odnosu na "dohodaša"
  4. Kako trebaju sastaviti konačni obračun PDV-a na obrascu PDV-K obrtnici "dohodaši" koji su prešli u "dobitaše"
  5. Zaključne napomene
Hashtags:
#PDV, #Porezi