RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o zemljišnim knjigama doživio je novu izmjenu donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama koji je stupio na snagu 28. listopada 2007. Tim su Zakonom stvorene pretpostavke za uspostavu baze zemljišnoknjižnih podataka i stvaranje novog zemljišnoknjižnog sustava, propisan je postupak za pojedinačno usklađenje zemljišnoknjižne čestice i katastarske čestice, skraćeni su rokovi u postupcima brisanja starih hipotekarnih tražbina i dr.

  1. Usklađenje s odredbama Ovršnog zakona
  2. Dopuna prijedloga za upis i brisanje starih hipotekarnih tražbina
  3. Zajednički informacijski sustav
  4. Osnivanje zemljišnih knjiga
  5. Pojedinačno preoblikovanje u EOP zemljišnu knjigu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)