RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Planiranje poslovanja jedna je od redovitih zadaća tvrtke na svim razinama. Razlikujemo strateško, taktično i operativno planiranje, čije je osnovno obilježje da moraju biti čvrsto sinergijski povezana. Strateško i taktično planiranje spada u zadaću visokoga i višeg menadžmenta (u suradnji s kontrolingom) kojem je upravo jedna od glavnih uloga stvaranje vizije i strategije pomoću koje se ta vizija pretvara u stvarnost. Postavljena strategija mora se prenositi na niže razine menadžmenta te dalje na cijelo društvo. U praksi se, nažalost, često događa da sve tri razine planiranja nisu dovoljno (ili nikako) aktivno povezane, već sve ostaje samo "na riječima". Često društva nisu u potpunosti sigurna kako tu vezu jasno definirati.

  1. Nužnost sinergije strateškog, taktičkog i operativnog planiranja
  2. Operativno planiranje
  3. Metode i načni planiranja
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)