RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.1999
  • Članak:Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
  • Stranica:22.
  • Autor/i:Marjan ODAR, dipl. oec. i spec. rev.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)