Osobitosti pri provođenju godišnjeg popisa i izradi godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Osobitosti pri provođenju godišnjeg popisa i izradi godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu
Stranica:
73.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Osobitosti hotelijerske, odnosno ugostiteljske djelatnosti očituju se ne samo kroz osebujan način pružanja usluge koji uređuje Zakon o ugostiteljstvu, nego je za tu djelatnost zakonodavac propisao i posebnu stopu PDV-a za pružanje usluge smještaja od 10%, a računovodstveno evidentiranje, iako nalikuje trgovini, treba provoditi kao uslužnu djelatnost u kojoj se isprepliću elementi proizvodnje. I godišnji popis – inventura u toj djelatnosti je nešto složeniji upravo zbog različitih stadija kroz koje prolaze zalihe sirovina i materijala (čuvanje, obrada, prerada, odmrzavanje, toplinska obrada i dr.). Opširnije o svemu pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod - zakonski okvir kojim se uređuje obavljanje i oporezivanje ugostiteljske i hotelijerske djelatnosti
  2. O čemu sve treba voditi računa prije izrade godišnjeg obračuna
  3. Kontrola evidentiranja nabave dobara u ugostiteljskoj i hotelijerskoj djelatnosti
  4. Osobitosti utvrđivanja i knjiženja porezno dopustivih gubitaka proizvoda i regeneriranih jela, otpadaka i sl. na kraju godine u hotelijerstvu i ugostiteljstvu
  5. Kontrola ispravno zaračunanog poreza te iskazanih prihoda od pruženih ugostiteljskih usluga i usluga smještaja
  6. Najvažnije evidencije koje treba imati u ugostiteljskom smještajnom objektu
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoUgostitelja, #UslužneDjelatnosti