Završna knjiženja u djelatnosti prodaje automobila, servisa i sličnih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Završna knjiženja u djelatnosti prodaje automobila, servisa i sličnih usluga
Stranica:
105.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Trgovačko-servisne djelatnosti su kombinacija prodaje robe i pružanje usluga, odnosno prodaja rezervnih dijelova, potrošnih dobara za održavanje, zamjenu, doradu ili obnovu (remont) predmeta koji se ponovo prodaju itd. Računovodstveno obuhvaćanje tih poslovnih događaja nalaže nešto šire poznavanje elemenata kalkulacije, skladišnog poslovanja, poreznih propisa i blagajničkih poslova. Na slučajevima iz prakse objasnit ćemo neka porezno-bilančna rješenja koja su posebnost u odnosu na druge djelatnosti i o kojima je valjalo voditi brigu pri evidentiranju poslovnih događaja tijekom 2007., koje smo objasnili u prethodnom broju našeg časopisa.
  1. Uvodne napomene
  2. Ustroj računovodstva prodaje automobila
  3. Kupoprodaja automobila u modelu "staro za novo"
  4. Poslovi nabave i prodaje rabljenih osobnih automobila
  5. Ustroj računovodstva servisa i zaštita potrošača
  6. Dorada (remont) i prodaja dobara
  7. Zamjena dobara i troškovi popravka dobara u jamstvenom roku
  8. Nastanak porezne obveze kod servisnih usluga koje traju dva ili više obračunskih razdoblja
  9. PDV na usluge servisiranja strancima, diplomatskim predstavništvima i inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski, zračni i riječni prijevoz
  10. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Računovodstvo, #Računovodstvo, #RačunovodstvoServisa, #RačunovodstvoTrgovine, #UslužneDjelatnosti