Izvješće o stanju društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Izvješće o stanju društva
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Jasmina OČKO, dipl. oec.
Sažetak:
Nakon što se sastave sva temeljna financijska izvješća u računovodstvu (bilanca stanja, račun dobitka i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijska izvješća) treba napraviti i analizu rezultata poslovanja za sve zainteresirane korisnike. Jedan od korisnika takve analize je nadzorni odbor društva. Financijska izvješća su temelj i osnovni izvor podataka jer se iz njih mogu saznati najvažniji odnosi i korelacije unutar društva. Oni daju informacije o zaduženosti, profitabilnosti, aktivnosti i likvidnosti te druge pokazatelje kojima se može utvrditi upravlja li se tvrtkom kvalitetno. S obzirom na to da je o tim osnovnim pokazateljima iz financijskih izvješća često pisano, osvrnut ćemo se na dodatne analize koje često dublje i jasnije opisuju stanje društva.
  1. Odnos financijskih i poslovnih izvješća
  2. Sastavljanje optimalnih poslovnih izvješća
  3. Sadržaj izvješća o stanju društva
  4. Zaključak
Hashtags:
#Management, #Računovodstvo