Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2007.
Stranica:
145.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
"Naši" poslovni subjekti mogu poslovati u inozemstvu. Njihov rad mora biti usklađen s propisima domicilnih zemalja u kojima posluju. Organizacijski oblik njihova poslovanja u inozemstvu može biti različit: mogu obavljati djelatnost kao pravna osoba, kao obrtničku djelatnost, mogu poslovati preko stalne poslovne jedinice i dr. Različitost oblika poslovanja tuzemnih poslovnih subjekata u inozemstvu ovisi o različitosti načina poslovanja u stranim zemljama. Koji su modaliteti poslovanja i što je najprihvatljivije za svakog od naših poslovnih subjekata, oni moraju sami odlučiti. Odluku bi trebali donijeti na temelju istraživanja koje će provesti samostalno i/ili će ga napraviti netko drugi u ime njih, u načelu, neki strani subjekt. U članku se osvrćemo na neke propise koji uređuju poslovanje tuzemnih osoba u inozemstvu, ponajprije ako tu djelatnost obavljaju preko poslovnih jedinica koje u načelu, prema motrištu naših propisa, imaju položaj podružnice. U obavljanju djelatnosti u inozemstvu u odnosu na 2006. nema bitnih novosti.
  1. Trgovački propisi
  2. Devizno poslovanje
  3. Porez na dodanu vrijednost
  4. Porez na dohodak
  5. Obvezna osiguranja
  6. Porez na dobitak
  7. Računovodstveni propisi
  8. Zakoni i njihovi provedbeni propisi
Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo