Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2007.
Stranica:
155.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Financijska izvješća organizacija koja vode za 2007. neprofitno računovodstvo (dalje: neprofitne organizacije) predaju se Državnom uredu za reviziju do 29. veljače 2008. Financijska izvješća predaju samo "velike" neprofitne organizacije. Adrese područnih ureda Državnog ureda za reviziju sastavni su dio ovog članka. Statistička se izvješća, dostavljaju se FINA-i do kraja veljače 2008. Samo "velike" neprofitne organizacije predaju statistička izvješća. U ovom članku dajemo kratki sažetak informacija bitnih za sastavljanje financijskih izvješća1. Ne postoje razlike u načinu vođenja neprofitnog računovodstva u odnosu na 2006. Nema ni razlika u izvješćivanju u odnosu na 2006.
  1. Uvod
  2. Obveznici
  3. Dvovrsnost neprofitnog knjigovodstva
  4. Financijski izvještaji
  5. Račun prihoda i rashoda
  6. Sastavljanje bilance
  7. Bilješke
  8. Porezni sustav
  9. Darovanja i sponzorstva
  10. Zakoni, provedbeni i drugi propisi
Hashtags:
#Neprofitno