RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2007
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:109.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Sadržaj otkaza ugovora o radu (čl. 111. ZR-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)