RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Legalizacija bespravno izgrađene građevine
 • Primjena čl. 3. st. 5. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
 • Izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti
 • Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 • Oslobođenje plaćanja upravne pristojbe za izdavanje lokacijske dozvole hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
 • Izdavanje rješenja za obavljanje gospodarske djelatnosti
 • Namjena građevine planirane DPU-om
 • Izdavanje građevinske dozvole za građevine iz članka 86. ZOG-a
 • Izdavanje lokacijske dozvole Gradu V.
 • Elementi zahvata u prostoru za vjetroelektrane i dokazivanje prava građenja
 • Nekontrolirano postavljanja reklamnih panoa uz prometnice

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)