RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Naplata posebnog poreza na plovila
 • Poseban porez i carina za plovila koja se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti
 • Oslobođenja pri uvozu doniranih športskih trkaćih motocikla
 • Oslobođenje od posebnog poreza na etilni alkohol za biološka istraživanja
 • Izvoz cigareta bez markica na Kanarske otoke
 • Oporezivanje pick-up vozila posebnim porezom
 • Postupanje s obilježavajućim markicama - alkohol, duhanski proizvodi, kava
 • Povrat kave označene obilježavajućim markicama
 • Posebni porez na osobne automobile koji se proizvode u Republici Hrvatskoj
 • Posebna skladišta za prodaju ulja za loženje (EL i LS)
 • Porezna osnovica kod određivanja posebnog poreza na plovila - dužina trupa plovila

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)