RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Prethodno pitanje (čl. 12. ZPP-a)
  • Sudjelovanje umješača (čl. 207. ZPP-a)
  • Presuda zbog ogluhe (čl. 331.b. ZPP-a)
  • Apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka (čl. 354. ZPP-a)
  • Dokazi (čl. 219. ZPP-a)
  • Vještačenje (čl. 260. ZPP-a)
  • Bitna povreda odredaba parničnog postupka (čl. 354. ZPP-a)
  • Bitna povreda odredaba parničnog postupka (čl. 354. ZPP-a)
  • Revizija - dopuštenost (čl. 382. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)