Dostava financijskih izvješća u sudski registar

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Dostava financijskih izvješća u sudski registar
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/03. do 107/07. – dalje: ZTD) ponovno je utvrđena obveza dostave financijskih izvješća u sudski registar. Zakonom o sudskom registru utvrđen je rok (najkasnije do 30. lipnja) i način dostave (posredstvom FINA-e) tih izvješća te prestanak primjene nekih dijelova Zakona o registru financijskih izvještaja. Zakonom je propisana i kazna za nedostavljanje tih izvješća.
  1. Obveza dostave financijskih izvješća
  2. Rok dostave u sudski registar
  3. Način dostave financijskih izvješća
  4. Kazne
Hashtags:
#Računovodstvo