Računovodstvo sitnog inventara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Računovodstvo sitnog inventara
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Sažetak:
U poslovnoj se praksi poduzetnici često susreću s problemom evidentiranja stvari i opreme manje vrijednosti pod zajedničkom nazivom "sitni inventar", koja se tijekom poslovnog procesa ne troši jednokratno. Trgovačka društva kod kojih sitni inventar čini veći dio troškova poslovanja vode evidencije o sitnom inventaru na zalihama i njegovoj uporabi. S druge strane, manja trgovačka društva kod kojih sitni inventar čini tek manji dio troškova češće ga odmah po nabavi stavljaju u uporabu i vode samo evidencije o njegovoj uporabi. Više o načinu vođenja zaliha i uporabi sitnog inventara pročitajte u nastavku članka1.
  1. Definiranje imovine koja se smatra sitnim inventarom
  2. Knjigovodstvena evidencija sitnog inventara
  3. Otpis sitnog inventara
  4. Rashodovanje sitnog inventara
  5. Viškovi i manjkovi sitnog inventara
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo