Odgovori na pitanja iz nadležnosti gospodarske inspekcije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Odgovori na pitanja iz nadležnosti gospodarske inspekcije
Stranica:
180.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U nastavku se daje nekoliko odgovora na pitanja iz nadležnosti gospodarske inspekcije, odnosno daju se odgovori iz poslovanja u trgovačkoj te uslužnoj djelatnosti. Autor daje odgovore na pitanja vezana za uvjete i načine obavljanja trgovine na malo putem interneta, koja je u posljednje vrijeme sve zastupljenija. Deklariranje proizvoda od cvijeća kao i prodaja dobara u manjem opsegu za koju poduzetnik nema registriranu djelatnost također je aktualna tema. O čemu trebaju voditi brigu proizvođači koji prodaju vlastite proizvode, vezano za obvezu isticanja cjenika i vođenje knjige popisa kao i prodaju poljoprivrednih proizvoda (meda), odgovaramo u nastavku.
Hashtags: