Koncern - aktualna pitanja povezivanja društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Koncern - aktualna pitanja povezivanja društava
Stranica:
194.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Koncern, kao jedan od oblika povezanosti trgovačkih društava, u posljednje je vrijeme osobito aktualan u sektoru graditeljstva budući da strogo propisanim uvjetima iz Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, mogu udovoljiti samo subjekti koji samostalno ili udruženi udovoljavaju istima. O problematici vezanoj za Pravilnik opširnije pišemo u ovome broju našega časopisa u rubrici Tržište i propisi.
  1. Uvod
  2. Osnove instituta koncerna
  3. Zaključak
Hashtags:
#Pravo, #ZTD