RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Napokon je donesen pravni akt koji određuje novi sadržaj financijskih izvješća, a time i računski (kontni) plan te sadržaj glavne knjige za poduzetnike.Kako novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.) ne sadržava godišnja financijska izvješća, nego je zakonskom odredbom obveza donošenja i objave prenesena na ministra financija, to se i dogodilo tek početkom travnja. Na prijedlog Odbora za standarde financijskog izvještavanja, ministar financija je prihvatio i donio Pravilnik (a ne Odluku) o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 38/08. od 2. travnja. 2008.).Promjene u sadržaju financijskih izvješća uzrok su promjena u sastavu i rasporedu računa u računskom planu, a o tim novostima pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)