Kredit

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Kredit
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Kredit odobren po načelu odobrenog minusana računu poslovne banke (žiro-računu)
  1. Primjer:
Hashtags:
#Neprofitno