Modificirana interna stopa rentabilnosti u ocjeni investicijskih projekata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Modificirana interna stopa rentabilnosti u ocjeni investicijskih projekata
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Jadranko BENDEKOVIĆ
Sažetak:
Interna stopa rentabilnosti je stopa koja neto sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu, tj. izjednačuje sadašnju vrijednost primitaka i sadašnju vrijednost izdataka. To je zapravo stopa koja pokazuje učinkovitost nekog projekta ulaganja ovisno o izvorima financiranja, a može se tumačiti kao maksimalna stopa kamata na kredite za ta ulaganja. Primjena metode interne stope rentabilnosti vrlo je bitna kada je teško odrediti pravu diskontnu stopu za svođenje na sadašnju vrijednost. Metoda modificirane interne stope rentabilnosti ima neke prednosti prema metodi interne stope rentabilnosti, u prvom redu jer ne polazi od pretpostavke da će se projekt ostvariti po internoj stopi rentabilnosti već od stopa za koje se očekuje da će biti ostvarene pri investiranju, a na temelju kretanja kamatnih stopa na tržištu. Detaljnije o tima metodama možete pročitati u ovom članku.
  1. Metodološki pristup
  2. Interna stopa rentabilnosti
  3. Modificirana interna stopa rentabilnosti
Hashtags:
#PoslovneFinancije