Tržišna vrijednost kao osnovica za obračun PDV-a između povezanih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Tržišna vrijednost kao osnovica za obračun PDV-a između povezanih osoba
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR
Sažetak:
Pripremne radnje u vezi ulaska u Europsku uniju obuhvaćaju pripreme, a potom i promjene na poreznom području. Sustav PDV-a u Republici Hrvatskoj temelji se na Šestoj smjernici, no neka područja oporezivanja nisu u potpunosti preuzeta, pa se sada, u razdoblju harmonizacije, prilagođavaju novim poreznim zahtjevima. Autorica piše o tržišnoj vrijednosti kao osnovici za obračun PDV-a pri isporuci dobara i usluga između povezanih osoba i ukazuje na novo motrište utvrđivanja tržne vrijednosti kako je definira Smjernica 2006/112/EZ.
  1. Uvod
  2. Tržišna vrijednost kao porezna osnovica za obračun PDV-a za isporuke između poreznih obveznika
  3. Slučajevi u kojima se ne primjenjuje tržišna vrijednost kao porezna osnovica za isporuke između povezanih osoba
  4. Svrha primjene tržišne vrijednosti kao porezne osnovice za isporuke između povezanih osoba
  5. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi